Αντιμετωπίζουμε την έμφυλη βία στο Διαδίκτυο τώρα!

Σχετικά με το TRACeD

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει μεταμορφώσει και διευρύνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ασκείται η έμφυλη βία. Υπάρχουν διάφορες μορφές βίας στο Διαδίκτυο κατά των γυναικών και των κοριτσιών, όπως η διαδικτυακή καταδίωξη (cyber stalking), η μη συναινετική διανομή σεξουαλικών εικόνων (αποκαλούμενη ως εκδικητική πορνογραφία ή ορθότερα ως σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας), η παρενόχληση, η διαπόμπευση της γυναικείας σεξουαλικότητας, απειλές θανάτου και η δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών στο Διαδίκτυο (doxing).


Τα δεδομένα για την έμφυλη βία στο Διαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σπάνια και λίγα στοιχεία είναι γνωστά σχετικά με το πραγματικό ποσοστό των επιζωσών/όντων και τον επιπολασμό της βλάβης.
Το έργο TRACeD επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στο Διαδίκτυο ενάντια στα παιδιά, τις/τους έφηβες/εφήβους και τις νεαρές γυναίκες, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας διεπιστημονικής εκπαίδευσης στις ασφαλείς τεχνικές χρήσης Διαδικτύου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τις/τους μαθήτριες/ές και φοιτήτριες//φοιτητές.

 

Πλατφόρμα TRACeD:

Η πλατφόρμα TRACeD χρησιμεύει ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ως πλατφόρμα βοήθειας/συμβουλευτικής

που παρέχει καθοδήγηση και βοήθεια σε γονείς, δασκάλους, επαγγελματίες και κυρίως σε επιζώσες/ώντες της βίας στο διαδίκτυο ή πιθανά θύματα.

Η ομάδα των Cyber Guardians

Η ομάδα των Cyber Guardians είναι η πρώτη γραμμή ανταπόκρισης. Το έργο τους επικεντρώνεται στην παροχή υποστήριξης σε θέματα ψυχολογικής, τεχνικής ή τεχνολογικής φύσης. Λειτουργούν ως μεσάζοντες σε μια διαδικασία αναγνώρισης, μάθησης, λήψης αποφάσεων, δράσης και σχεδιασμού ενός σχεδίου παρέμβασης για τον επιζώντα.

Καλούνται να διαχειριστούν και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των επιζώντων. Οι επαγγελματίες, ωστόσο, μπορεί να μην είναι πάντα σε θέση να βρουν λύσεις για όλες τις ανάγκες. Δεν είναι υποχρεωμένοι να ασκούν τα καθήκοντα των ψυχοθεραπευτών, νομικών αντιπροσώπων, ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής.